26/12 Đông Hưng Thuận 6, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM

Hotline:0976856891

Email: phanphoiamthanh36@gmail.com

Giờ Mở Cửa: 9:0018:00