Sản Phẩm Nổi Bật

Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0
Giảm giá!
13.500.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0
Giảm giá!
13.500.000,0

Vang Số Karaoke

Vang Số Karaoke

VANG SỐ BBS MV90

7.600.000,0

Vang Số BOSA

VANG SỐ BOSA D8

4.350.000,0

Vang Số Karaoke

VANG SỐ BBS MV30

7.500.000,0
Giảm giá!

Vang Số dBacoustic

VANG SỐ DBACOUSTIC S700 PLUS

5.400.000,0
Giảm giá!
2.950.000,0
Giảm giá!

Vang Số dBacoustic

Vang số DB ACOUSTIC S500 II

3.600.000,0
Giảm giá!
6.300.000,0
Giảm giá!

Vang Số Karaoke

VANG CƠ CAVS F8000

3.600.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
2.000.000,0
Giảm giá!
1.700.000,0
Giảm giá!
4.400.000,0
Giảm giá!
3.000.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
3.100.000,0

Main Đẩy Công Suất

Main Công Suất

MAIN KORA Q8

7.200.000,0

Main Công Suất

MAIN KORA Q6

5.700.000,0

Main Công Suất

MAIN CLASS TD

17.800.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA WF800

12.500.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA WF600

11.800.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA K8-1200

10.500.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA IT7000

10.200.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA IT4000

8.000.000,0

Main Công Suất

MAIN KORA Q8

7.200.000,0

Main Công Suất

MAIN KORA Q6

5.700.000,0

Main Công Suất

MAIN CLASS TD

17.800.000,0

Micro Karaoke

Micro Karaoke

MICRO BBS H900

8.900.000,0

Micro Karaoke

MICRO SHURE UGX20 II

1.950.000,0
8.600.000,0
8.600.000,0

Micro Karaoke

MICRO FULINDA KT5000

7.000.000,0

Micro Karaoke

MICRO FULINDA KT3500U

5.000.000,0

Micro Karaoke

MICRO BOSA BLT600

4.600.000,0
Giảm giá!

Micro Karaoke

MICRO CALIFORNIA 565M

700.000,0

Micro Karaoke

MICRO BBS H900

8.900.000,0

Micro Karaoke

MICRO SHURE UGX20 II

1.950.000,0
8.600.000,0
8.600.000,0

Micro Karaoke

MICRO FULINDA KT5000

7.000.000,0

Micro Karaoke

MICRO FULINDA KT3500U

5.000.000,0

Micro Karaoke

MICRO BOSA BLT600

4.600.000,0
Giảm giá!

Micro Karaoke

MICRO CALIFORNIA 565M

700.000,0

Bàn Mixer

Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF6G

2.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF4G

1.550.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF10G

3.200.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF6G

2.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF4G

1.550.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF10G

3.200.000,0

Loa Karaoke - Sân Khấu

Giảm giá!

Loa Công Suất

LOA KÉO BOSA PA815V

9.800.000,0

Loa Công Suất

LOA JBL KES 6120MKII-75

8.500.000,0
Giảm giá!
23.800.000,0
Giảm giá!

Loa Công Suất

LOA SANDY SUPER 12B

13.500.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY SUPER 512

15.000.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY DX12-2

12.200.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY PD5012-G2

12.000.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY KD8012

14.500.000,0
Giảm giá!

Loa Công Suất

LOA KÉO BOSA PA815V

9.800.000,0

Loa Công Suất

LOA JBL KES 6120MKII-75

8.500.000,0
Giảm giá!
23.800.000,0
Giảm giá!

Loa Công Suất

LOA SANDY SUPER 12B

13.500.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY SUPER 512

15.000.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY DX12-2

12.200.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY PD5012-G2

12.000.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY KD8012

14.500.000,0

Loa Kéo - Cafe - Spa

7.600.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO CAVS PG15S

11.200.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA812V

9.400.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA510V

6.750.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA1000

5.000.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA2000

3.800.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA Di Động ACNOS KS362S

4.650.000,0
Giảm giá!
3.100.000,0
7.600.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO CAVS PG15S

11.200.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA812V

9.400.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA510V

6.750.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA1000

5.000.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA2000

3.800.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA Di Động ACNOS KS362S

4.650.000,0
Giảm giá!
3.100.000,0

Subwoofer - Karaoke - Sân Khấu

Giảm giá!

Sub Công Suất

Loa Sub DBacoustic DK115SA

8.600.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN SK718 BASS 50

11.200.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS 450E

7.500.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS SC715

8.500.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS KL12

6.500.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB VA VXS-118

18.000.000,0
9.900.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

Loa Sub DBacoustic DK115SA

8.600.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN SK718 BASS 50

11.200.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS 450E

7.500.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS SC715

8.500.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS KL12

6.500.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB VA VXS-118

18.000.000,0
9.900.000,0

Thiết Bị Âm Thanh

Giảm giá!
1.650.000,0
Giảm giá!
1.850.000,0
Giảm giá!
Giảm giá!
1.800.000,0
Giảm giá!
2.600.000,0
Giảm giá!
2.200.000,0
Giảm giá!
1.300.000,0
Giảm giá!
1.650.000,0
Giảm giá!
1.850.000,0
Giảm giá!
Giảm giá!
1.800.000,0
Giảm giá!
2.600.000,0
Giảm giá!
2.200.000,0
Giảm giá!
1.300.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0
Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0

Phụ Kiện

2.350.000,0
2.450.000,0
Giảm giá!
3.900.000,0
Giảm giá!
2.350.000,0
2.350.000,0
2.450.000,0
Giảm giá!
3.900.000,0