Sản Phẩm Nổi Bật

Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0

Vang Số Karaoke

Vang Số dBacoustic

Vang số DBacoustic LX D8

10.000.000,0

Vang Số BOSA

VANG SỐ BOSA TH3600

4.500.000,0
3.200.000,0

Vang Số BOSA

VANG SỐ BOSA KD200

5.500.000,0
4.200.000,0

Vang Số BOSA

Vang số Bosa D700

5.000.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
2.000.000,0
Giảm giá!
1.700.000,0
Giảm giá!
4.400.000,0
Giảm giá!
3.000.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
3.100.000,0

Main Đẩy Công Suất

10.100.000,0
4.680.000,0
4.680.000,0

Main Công Suất

MAIN NGUỒN XUNG BOSA PA4.0

14.300.000,0
7.800.000,0

Micro Karaoke

8.100.000,0
9.500.000,0
11.000.000,0
6.000.000,0
12.500.000,0
900.000,0
8.100.000,0
9.500.000,0
11.000.000,0
6.000.000,0
12.500.000,0
900.000,0

Bàn Mixer

8.400.000,0

Mixer BOSA

Mixer Bosa MF14

8.500.000,0
8.200.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0
8.400.000,0

Mixer BOSA

Mixer Bosa MF14

8.500.000,0
8.200.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0

Loa Karaoke - Sân Khấu

Loa Công Suất

LOA FULL DBACOUSTIC DS12

15.500.000,0
25.500.000,0
8.500.000,0
25.000.000,0
9.200.000,0
15.000.000,0
62.000.000,0
45.000.000,0

Loa Công Suất

LOA FULL DBACOUSTIC DS12

15.500.000,0
25.500.000,0
8.500.000,0
25.000.000,0
9.200.000,0
15.000.000,0
62.000.000,0
45.000.000,0

Loa Kéo - Cafe - Spa

12.500.000,0
6.500.000,0

Loa Kéo Bosa

LOA KÉO BOSA PA400

6.500.000,0
4.300.000,0

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA CỘT DI ĐỘNG BOSA

Loa Kéo Bosa

Loa kéo Bosa OMS-DK06

12.000.000,0

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa CAF TW-10 PRO

18.500.000,0
12.500.000,0
6.500.000,0

Loa Kéo Bosa

LOA KÉO BOSA PA400

6.500.000,0
4.300.000,0

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA CỘT DI ĐỘNG BOSA

Loa Kéo Bosa

Loa kéo Bosa OMS-DK06

12.000.000,0

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa CAF TW-10 PRO

18.500.000,0

Subwoofer - Karaoke - Sân Khấu

11.400.000,0
15.500.000,0

Sub Karaoke

LOA SUB BOSA F12

4.500.000,0
63.000.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB CAF CA-218S

32.000.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB CAF X-118S

20.000.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF CA-18S

15.500.000,0
11.400.000,0
15.500.000,0

Sub Karaoke

LOA SUB BOSA F12

4.500.000,0
63.000.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB CAF CA-218S

32.000.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB CAF X-118S

20.000.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF CA-18S

15.500.000,0

Thiết Bị Âm Thanh

Thiết Bị Ánh Sáng

Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0
Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0

Phụ Kiện