Sản Phẩm Nổi Bật

Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0
Giảm giá!
13.500.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0
Giảm giá!
13.500.000,0

Vang Số Karaoke

Giảm giá!

Amply Karaoke - Vùng

VANG SỐ BOSA Q7

8.200.000,0
Giảm giá!
43.000.000,0

Vang Số BOSA

VANG SỐ BOSA G8

5.200.000,0

Vang Số BOSA

VANG SỐ BOSA ML8.4Z

9.200.000,0
3.200.000,0

Vang Số Karaoke

VANG SỐ BBS MV90

7.600.000,0

Vang Số BOSA

VANG SỐ BOSA D8

4.350.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
2.000.000,0
Giảm giá!
1.700.000,0
Giảm giá!
4.400.000,0
Giảm giá!
3.000.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
3.100.000,0

Main Đẩy Công Suất

Main Công Suất Bosa

Main Bosa W9900

9.700.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA C3600

4.500.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA JF8000

9.000.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA MTA 18000

18.500.000,0
Giảm giá!
43.000.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA MA20000

18.500.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA MA10000

11.500.000,0

Main Công Suất

MAIN MARTIN MTX8350

12.500.000,0

Main Công Suất Bosa

Main Bosa W9900

9.700.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA C3600

4.500.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA JF8000

9.000.000,0

Micro Karaoke

Micro Karaoke BBS

MICRO BBS Z60

8.700.000,0

Micro Karaoke BBS

MICRO BBS HP1

9.500.000,0
Giảm giá!
43.000.000,0
Giảm giá!

Micro Karaoke BBS

MICRO BBS S280D

5.500.000,0

Micro Karaoke BOSA

MICRO BOSA BK9800 PLUS

5.800.000,0

Micro Karaoke

MICRO BBS H900

8.900.000,0

Micro Karaoke

MICRO SHURE SKM8888A

8.600.000,0

Micro Karaoke

MICRO SHURE UGX20 II

1.950.000,0

Micro Karaoke BBS

MICRO BBS Z60

8.700.000,0

Micro Karaoke BBS

MICRO BBS HP1

9.500.000,0
Giảm giá!
43.000.000,0
Giảm giá!

Micro Karaoke BBS

MICRO BBS S280D

5.500.000,0

Micro Karaoke BOSA

MICRO BOSA BK9800 PLUS

5.800.000,0

Micro Karaoke

MICRO BBS H900

8.900.000,0

Micro Karaoke

MICRO SHURE SKM8888A

8.600.000,0

Micro Karaoke

MICRO SHURE UGX20 II

1.950.000,0

Bàn Mixer

Mixer BOSA

Mixer Bosa MF14

8.500.000,0
8.200.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF6G

2.500.000,0

Mixer BOSA

Mixer Bosa MF14

8.500.000,0
8.200.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF6G

2.500.000,0

Loa Karaoke - Sân Khấu

Giảm giá!
43.000.000,0
25.500.000,0

Loa Hỏa Tiễn

LOA BOSA MS407

2.000.000,0

Loa Hỏa Tiễn

LOA PHÓNG BOSA MS509

2.900.000,0

Loa Hỏa Tiễn

LOA PHÓNG BOSA MS508

2.000.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY ID12

11.700.000,0

Loa Karaoke BOSA

LOA BOSA MONITOR SRX712

11.500.000,0
Giảm giá!

Loa Công Suất

LOA KÉO BOSA PA815V

9.800.000,0
Giảm giá!
43.000.000,0
25.500.000,0

Loa Hỏa Tiễn

LOA BOSA MS407

2.000.000,0

Loa Hỏa Tiễn

LOA PHÓNG BOSA MS509

2.900.000,0

Loa Hỏa Tiễn

LOA PHÓNG BOSA MS508

2.000.000,0

Loa Công Suất

LOA SANDY ID12

11.700.000,0

Loa Karaoke BOSA

LOA BOSA MONITOR SRX712

11.500.000,0
Giảm giá!

Loa Công Suất

LOA KÉO BOSA PA815V

9.800.000,0

Loa Kéo - Cafe - Spa

2.350.000,0

Loa Âm Trần

LOA TREO BOSA MS-150

2.000.000,0
7.600.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO CAVS PG15S

11.200.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA812V

9.400.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA510V

6.750.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA1000

5.000.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA2000

3.800.000,0
2.350.000,0

Loa Âm Trần

LOA TREO BOSA MS-150

2.000.000,0
7.600.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO CAVS PG15S

11.200.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA812V

9.400.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA510V

6.750.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA1000

5.000.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA2000

3.800.000,0

Subwoofer - Karaoke - Sân Khấu

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

SUB HOẢ TIỄN BOSA B30

25.500.000,0

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

SUB HOẢ TIỄN BOSA B50

25.500.000,0

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

LOA SUB BOSA F228

6.800.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

Loa Sub DBacoustic DK115SA

8.600.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN SK718 BASS 50

11.200.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS 450E

7.500.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS SC715

8.500.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS KL12

6.500.000,0

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

SUB HOẢ TIỄN BOSA B30

25.500.000,0

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

SUB HOẢ TIỄN BOSA B50

25.500.000,0

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

LOA SUB BOSA F228

6.800.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

Loa Sub DBacoustic DK115SA

8.600.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN SK718 BASS 50

11.200.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS 450E

7.500.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS SC715

8.500.000,0
Giảm giá!

Sub Công Suất

SUB ĐIỆN CAVS KL12

6.500.000,0

Thiết Bị Âm Thanh

Thiết Bị Ánh Sáng

Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0
Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0

Phụ Kiện

2.350.000,0
2.450.000,0
Giảm giá!
3.900.000,0