Sản Phẩm Nổi Bật

Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0
Giảm giá!
13.500.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0
Giảm giá!
13.500.000,0

Vang Số Karaoke

Amply Karaoke - Vùng

VANG SỐ BOSA Q7 CAO CẤP

6.900.000,0
Giảm giá!
43.000.000,0

Vang Số BOSA

VANG SỐ BOSA G8

5.200.000,0

Vang Số BOSA

VANG SỐ BOSA ML8.4Z

9.200.000,0
3.200.000,0

Vang Số Karaoke

VANG SỐ BBS MV90

7.600.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
2.000.000,0
Giảm giá!
1.700.000,0
Giảm giá!
4.400.000,0
Giảm giá!
3.000.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
3.100.000,0

Main Đẩy Công Suất

Main Công Suất 2 Kênh

Main BOSA TX12000

10.200.000,0

Main Công Suất 4 Kênh

Main 4 kênh Martin MX18000W

12.800.000,0

Main Công Suất 3 Kênh

Main 3 kênh Bosa CF83000

10.500.000,0
19.800.000,0
19.500.000,0

Main Công Suất 4 Kênh

Main db acoustic D4.12

12.500.000,0

Main Công Suất

Main db acoustic D4100

13.500.000,0
8.500.000,0

Main Công Suất 2 Kênh

Main BOSA TX12000

10.200.000,0

Main Công Suất 4 Kênh

Main 4 kênh Martin MX18000W

12.800.000,0

Main Công Suất 3 Kênh

Main 3 kênh Bosa CF83000

10.500.000,0

Micro Karaoke

Micro Karaoke

Micro Relacart UR222D

8.500.000,0

Micro Karaoke dBacoustic

Micro DBAcoustic DB750PLUS

7.900.000,0

Micro Karaoke

Micro DBAcoustic 550II

5.800.000,0

Micro Karaoke dBacoustic

Micro DBAcoustic M800D

6.800.000,0
3.500.000,0
2.800.000,0
2.800.000,0

Micro Karaoke

Micro Relacart SM300P

900.000,0

Micro Karaoke

Micro Relacart UR222D

8.500.000,0

Micro Karaoke dBacoustic

Micro DBAcoustic DB750PLUS

7.900.000,0

Micro Karaoke

Micro DBAcoustic 550II

5.800.000,0

Micro Karaoke dBacoustic

Micro DBAcoustic M800D

6.800.000,0
3.500.000,0
2.800.000,0
2.800.000,0

Micro Karaoke

Micro Relacart SM300P

900.000,0

Bàn Mixer

Mixer BOSA

Mixer Bosa MF14

8.500.000,0
8.200.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF6G

2.500.000,0

Mixer BOSA

Mixer Bosa MF14

8.500.000,0
8.200.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF6G

2.500.000,0

Loa Karaoke - Sân Khấu

Loa Karaoke

Loa PEAVEY JAZZ 12

25.500.000,0

Loa Karaoke

Loa PEAVEY JAZZ 10

21.000.000,0

Loa Công Suất

Loa CF Audio FD10

10.500.000,0

Loa Công Suất

LOA CF audio FD1

13.500.000,0
19.500.000,0

Loa Karaoke dBacoustic

Loa DBacoustic EV12

12.500.000,0

Loa Karaoke dBacoustic

Loa DB acoustic ES12

10.500.000,0

Loa Karaoke dBacoustic

Loa DBacoustic Force 12

15.500.000,0

Loa Karaoke

Loa PEAVEY JAZZ 12

25.500.000,0

Loa Karaoke

Loa PEAVEY JAZZ 10

21.000.000,0

Loa Công Suất

Loa CF Audio FD10

10.500.000,0

Loa Công Suất

LOA CF audio FD1

13.500.000,0
19.500.000,0

Loa Karaoke dBacoustic

Loa DBacoustic EV12

12.500.000,0

Loa Karaoke dBacoustic

Loa DB acoustic ES12

10.500.000,0

Loa Karaoke dBacoustic

Loa DBacoustic Force 12

15.500.000,0

Loa Kéo - Cafe - Spa

2.350.000,0

Loa Âm Trần

LOA TREO BOSA MS-150

2.000.000,0
7.600.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO CAVS PG15S

11.200.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA812V

9.400.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA510V

6.750.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA1000

5.000.000,0
2.350.000,0

Loa Âm Trần

LOA TREO BOSA MS-150

2.000.000,0
7.600.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO CAVS PG15S

11.200.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA812V

9.400.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA510V

6.750.000,0
Giảm giá!

Loa Kéo - Spa - Cafe

LOA KÉO BOSA PA1000

5.000.000,0

Subwoofer - Karaoke - Sân Khấu

20.000.000,0
18.000.000,0
10.500.000,0
9.750.000,0
7.200.000,0
5.200.000,0

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

Loa sub JBL SRX 728

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

SUB HOẢ TIỄN BOSA B30

25.500.000,0
20.000.000,0
18.000.000,0
10.500.000,0
9.750.000,0
7.200.000,0
5.200.000,0

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

Loa sub JBL SRX 728

Subwoofer Karaoke - Sân Khấu

SUB HOẢ TIỄN BOSA B30

25.500.000,0

Thiết Bị Âm Thanh

Thiết Bị Ánh Sáng

Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0
Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0

Phụ Kiện

2.350.000,0
2.450.000,0
Giảm giá!
3.900.000,0