Sản Phẩm Nổi Bật

Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0
Giảm giá!
13.500.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
1.750.000,0
Giảm giá!
6.500.000,0
Giảm giá!
13.500.000,0

Vang Số Karaoke

Vang Số BOSA

Vang số Bosa D700

5.000.000,0

Vang Số dBacoustic

Vang Số DB acoustic S690Pro

5.200.000,0
7.500.000,0

Vang Số Karaoke

VANG SỐ CAF TA-1000

3.500.000,0

Vang Số Karaoke

VANG SỐ CAF EF-A6

8.500.000,0
3.200.000,0

Vang Số BOSA

VANG SỐ BOSA W8

3.800.000,0

Vang Số dBacoustic

Vang số DBAcoustic DB S800PLUS

8.600.000,0
Giảm giá!
3.750.000,0
Giảm giá!
2.000.000,0
Giảm giá!
1.700.000,0
Giảm giá!
4.400.000,0
Giảm giá!
3.000.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
2.100.000,0
Giảm giá!
3.100.000,0

Main Đẩy Công Suất

16.500.000,0

Main Công Suất

Main 4 Kênh Bosa IT8000

12.500.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA CB20

Main Công Suất

MAIN 4 KÊNH BOSA MX8850

6.500.000,0

Main Công Suất

MAIN BOSA BS-4000

24.000.000,0

Main Công Suất Deton

MAIN DETON TD20A

16.500.000,0

Main Công Suất

Main 4 Kênh Bosa IT8000

12.500.000,0

Micro Karaoke

Bàn Mixer

Mixer BOSA

Mixer Bosa MF14

8.500.000,0
8.200.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF6G

2.500.000,0

Mixer BOSA

Mixer Bosa MF14

8.500.000,0
8.200.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
12.900.000,0
Giảm giá!
4.700.000,0
Giảm giá!
9.400.000,0
Giảm giá!
7.500.000,0
Giảm giá!

Bàn Mixer

MIXER PEAVEY WF6G

2.500.000,0

Loa Karaoke - Sân Khấu

62.000.000,0
45.000.000,0
58.000.000,0

Loa Karaoke - Sân Khấu

LOA TREO TƯỜNG JBL W650

Loa Karaoke - Sân Khấu

LOA TREO TƯỜNG BOSA K650

Loa Karaoke - Sân Khấu

LOA TREO TƯỜNG BOSA F880

62.000.000,0
45.000.000,0
58.000.000,0

Loa Karaoke - Sân Khấu

LOA TREO TƯỜNG JBL W650

Loa Karaoke - Sân Khấu

LOA TREO TƯỜNG BOSA K650

Loa Karaoke - Sân Khấu

LOA TREO TƯỜNG BOSA F880

Loa Kéo - Cafe - Spa

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa CAF TW-10 PRO

18.500.000,0

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa kéo Bosa PADK06

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa kéo Bosa PA -T8

4.000.000,0

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa Di Động Xách Tay PASION 2

7.100.000,0
2.350.000,0

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa CAF TW-10 PRO

18.500.000,0

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa kéo Bosa PADK06

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa kéo Bosa PA -T8

4.000.000,0

Loa Kéo - Spa - Cafe

Loa Di Động Xách Tay PASION 2

7.100.000,0
2.350.000,0

Subwoofer - Karaoke - Sân Khấu

63.000.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB CAF CA-218S

24.500.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB CAF X-118S

20.000.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF CA-18S

12.500.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF MC-115S

12.500.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF MDF-12A

42.000.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF MDF-10A

36.000.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF HY-6

7.200.000,0
63.000.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB CAF CA-218S

24.500.000,0

Sub Karaoke

Loa SUB CAF X-118S

20.000.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF CA-18S

12.500.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF MC-115S

12.500.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF MDF-12A

42.000.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF MDF-10A

36.000.000,0

Sub Karaoke

Loa CAF HY-6

7.200.000,0

Thiết Bị Âm Thanh

Thiết Bị Ánh Sáng

Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0
Giảm giá!
950.000,0
3.600.000,0
1.500.000,0

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn PEARL 1024

Thiết Bị Ánh Sáng

Bàn Mixer Đèn DMX 384B

Giảm giá!
1.490.000,0

Phụ Kiện